خدمات پت ترک ماشین

طراحی و اجرای سیستم ایرلاین تا دستگاه تری بلوک

قالب های هات فیل و شورت نک

ارائه قطعات مورد نیاز

طراحی و اجرای سیستم بسته بندی اتوماتیک بطری به صورت چیده شده داخل کیسه

انجام آزمایشات بعد از تولید

مشاوره تولید

طراحی طرح بطری طبق درخواست مشتری با نرم افزار مربوطه

سرویس و نگهداری

آموزش اپراتور

خط تولید دستگاه بادکن بطری